2019-05-06 12:05:10

POSREDOVANJE U SEZONSKIM POSLOVIMA

Na temelju potvrde Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 102-02/18-02/07, URBROJ: 524-04-01-01/5-19-4 od  15. travnja 2019. godine) pod brojem 12/19, Srednja škole Vela Luka iz Vele Luke, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Dubrovačko – neretvanskoj županiji  tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika, trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano Odlukom ministrice znanosti i obrazovanja.

Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika Srednja škola Vela Luka obavlja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem  (NN 52/2017.)  

ZA UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS POTREBNO JE SLJEDEĆE:

  1. Imati navršenih 15 godina
  2. Potvrdu srednje škole o redovnom školovanju za tekuću školsku godinu
  3. OIB učenika (fotokopija pisanog dokumenta s OIB-om)
  4. Popunjeni Obrazac 1  s općim podacima o učeniku( dobije u školi)
  5. Izjava roditelja o suglasnosti ukoliko je učenik maloljetan
  6. Presliku otvorenog isključivo žiro računa IBAN (preslika ugovora ili kartice)
  7. UČENICI KOJI IMAJU ČLANSKU ISKAZNICU VRIJEDI IM DO KRAJA ŠKOLOVANJA

Na osnovu prijave Škola učeniku izdaje člansku iskaznicu koja vrijedi do kraja srednjoškolskog školovanja. Izradu članske iskaznice ne naplaćujemo.

Adresa elektroničke pošte: ucenicki.servis@ss-vela-luka.skole.hr 

OBRASCI ZA PRIJAVU

Evidencijski list - učenici - obrazac 1

Evidencijski list- poslodavac - obrazac 2

Obrazac za punoljetne učenike - obrazac 3

Obrazac za roditelje(maloljetni) -  obrazac 4

Uputnica za poslodavca - obrazac 5

 


Srednja škola Vela Luka