2020-03-05 10:21:48

E-šKOLE "PUTEVIMA DIGITALNIH KOMPETENCIJA"

4.3.2020. Ulaskom u CARNET-ov projekt „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” koji će se provoditi do 2022. godine, naša škola poslije odrađenog pilot projekta koji je završen 2018. godine, postaje ponovno  e-Škola. Osim osiguravanja tehničkim preduvjetima najvažniji  dio ovog projekta je obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika za razvoj digitalnih kompetencija. U sklopu toga u našoj školi održana je radionica „Putevima digitalnih kompetencija“ koju je održala odlična predavačica Katarina Laura Lilly. Cilj ove radionice je informirati odgojno-obrazovne djelatnike o programu obrazovanja koji će se provoditi u sklopu projekta e-Škole i koji će im omogućiti razvoj digitalnih kompetencija potrebnih za provedbu suvremene nastave i obrazovanje budućih digitalno kompetentnih učenika

Kao dio ove radionice prikazan je promotivni video o projektu e-Škole u kojem sudjeluju naš učenik Petar Oreb i naša nastavnica Vinka Mušura. Video će biti prikazan u svih 1200 škola koji sudjeluju u velikom projektu.


Srednja škola Vela Luka