2020-04-17 10:45:49

OBAVIJEST ZA MATURANTE - PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA

Dragi maturanti, učenici zanimanja ekonomist,

U privitku na predloženim linkovima  možete dobiti sve informacije o prijavi završnog rada, kao i  obrazac za  Prijavu završnog rada online za  ljetni rok školske godine 2019./2020.

U slučaju nejasnoća, molim da se konzultirate s mentorima, razrednicom ili ravnateljicom škole.

UPUTE ZA PRIJAVU

PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA ONLINE

Želim svima uspješnu izradu i obranu završnog rada.

Ravnateljica: Ofelija Dragojević


Srednja škola Vela Luka