2021-03-22 14:40:58

NOVI ŠKOLSKI ODBOR - 2021.

Sukladno čl. 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članovi školskog, odnosno domskog odbora imenuju se na 4 godine. Školski odbor Srednje škole Vela Luka konstituiran je 11.4.2017. godine, te prema navedenom članku Zakona istek mandata ovog saziva školskog odbora Srednje škole Vela Luka bio bi  10.4.2021. godine.

Na sjednicama  Nastavničkoj vijeća, Radničkog vijeća i Vijeća roditelja odabrani su novi članovi koji će obavljati svoje  zadaće u novom sazivu Školskog odbora danom sazivanja konstituirajuće sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka.

  • ODLUKA o imenovanju članova iz reda nastavnika i stručnih suradnika
  • ODLUKA o imenovanju člana iz reda radnika
  • ODLUKA o imenovanju člana iz reda Vijeća roditelja

Konstituirajuća sjednica će se održati u roku od 15 dana od imenovanja većine članova Školskog odbora.


Srednja škola Vela Luka