2021-10-20 08:39:13

UPUTE ZA UČENIKE - IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Prezentacija za učenike

Naputak o izradbi i obrani završnog rada

Odluka o rokovim za Školsku godinu 2021_2022


Srednja škola Vela Luka